Haugesund Sjukehus 2020

Karmsundsgaten, Haugesund kommune
Byggherre: Helse Fonna HF

Haugesund Sjukehus 2020:
Vikanes Bungum Arkitekter AS har i samarbeid med Momentum Arkiktekter AS, Sweco Norge og  OEC Gruppen utarbeidet  forprosjekt for en storstilt utvidelse av Haugesund Sjukehus.
Forprosjekt ble levert i mars 2017 og forberedende arbeider for nybygg er igangsatt. Oppstart detaljprosjekt nybygg forventes årsskiftet 2017-2018.