Vea Sykehjem 2

Vea, Karmøy kommune
Byggherre: Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen

Nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende Bo og behandlingshjem.

Tømmerarbeider igangsatt april 2017, planlagt innflytting medio 2018.