Åkrehamn Vidaregåande Skole

Skulevegen 11, Åkrehamn.

Karmøy kommune
Byggherre: Rogaland Fylkeskommune, Bygg- og eiendomsavdelingen.

Arkitektoppdrag etter 1.premie i parallelloppdrag.

Nybygg og total ombygging av skolens sentrale bygg:
A. Ny hovedinngang og vestibyle med Auditorium, Multimedia- og lydstudio for Medier og Kommunikasjon MK.
B. Kjøkkenavdeling, Øvingsleilighet, spesialrom og undervisningsrom for Helse- og Oppvekstfag HO og Tilrettelagt Opplæring TO.
D. Nytt stort verkstedsbygg for Elektro og Teknikk og Industriell Produksjon TIP.

Fløyene mot sør og vest har hvitpussede fasader. Verkstedbygget har fått et industrielt formspråk med lakkerte plater i ulike farger. Store vindusflater på yttervegger, vinduer videre inn i bygget samt stort overlys gir gode dagslysforhold i et kompakt bygg. Skolen er på 11.500 m2 – 6.000 m2 nye arealer.

Ferdigstillet oktober 2014.