Fedjedalstunet

Fedjedalen, Haugesund kommune
Byggherre: Arealutvikling Bolig AS /
Enter Eiendom

Rekkehusprosjekt med 28 boenheter i Skåredalen, tett på store friområder og innfartsveg fra øst. Oppført nær nyere utbyggingsområder og Skåredalen Skole.

Alle 28 boliger ferdigstilt i 2010.