Frakkagjerd skole

Frakkagjerd, Tysvær kommune
Byggherre:Tysvær kommune, Eiendomsavdelingen

Oppdrag etter 1. premie i åpen konkurranse om totalentreprise.
Ny to-parallell barneskole dimensjonert for 120 elever. Skolen er på 4.100 m2

Skolen er bygd på ett plan. Sentralt plassert hovedbygg med fellesfunksjoner som vestibyle, kantine, bibliotek, musikkavdeling og administrasjon. SFO og småskolen fra 1.-4. klasse er lagt i en felles fløy, mens mellomsteg på 5.-7. klasse er lagt i fløy på motsatt side av hovedbygg. Hver avdeling med hver sine innganger og egne uteområder. Mindre underetasje under hovedbygg med tekniske rom og lager.

Skolen ble ferdigstilt juni 2009 for innflytting til skolestart.