Frelsesarmeen

Sørhauggata 211 og 213, Haugesund kommune

Byggherre: Frelsesarmeens Eiendommer AS

Vikanes Bungum arkitekter AS ble tildelt BYGGEBRANSJEPRISEN 2014 fra ByggForum Haugesundregionen for dette prosjektet.

Nybygg med 9 leiligheter, fellesarealer og opparbeidet bakhage. Ombygging av eksisterende hjørnebygg til 6 leiligheter, samt restaurering og tilbakeføring av fasaden

Ferdigstilt 2013.