Haugesund Sjukehus 2020

Karmsundsgaten, Haugesund kommune
Byggherre: Helse Fonna HF

Haugesund Sjukehus 2020:
Vikanes Bungum Arkitekter AS har i samarbeid med Momentum Arkiktekter AS, Sweco Norge og  OEC Gruppen utarbeidet forprosjekt for en storstilt utvidelse av Haugesund Sjukehus.
Forprosjekt ble levert i mars 2017. Detaljprosjekt bygningsmessige arbeider nybygg ble igangsatt årsskiftet 2017-2018.

Grunnarbeider byggegrop startet vinteren 2018, og bygningsmessige arbeider ble igangsatt februar 2019.