Haugesund Sjukehus

Karmsundsgaten, Haugesund kommune
Byggherre: Rogaland Fylkeskommune / Helse Fonna HF

Byggetrinn 1:
Røntgenavdeling vestblokk. Røntgenavdeling ferdigstilt 2001.

Byggetrinn 2:
Ny 6. etasje m/ kantine og innredning av råbygg til nye sengeposter i vestblokkens 4. og 5.-etasje. Innredning av råbygg i vestblokkens 1. etasje med ulike spesialrom, kontorer og skrivestue, resepsjon og vestibyle.
Byggetrinn 2 ble ferdigstilt i 2003.

Byggetrinn 3:
Ny Østblokk mot Karmsundgaten med bl.a. sykehotell og operasjonsavdeling, samt oppholdsrom og kjøkken for pasienter. Nybygg og delvis ombygginger i 3 etasjer + underetasje.
Arbeidene med byggetrinn 3 ble ferdigstilt i 2004.