Håvåsen skole

Birkebeinergaten 20B,
Haugesund kommune
Byggherre:Haugesund kommune,
Bygg- og vedlikeholdsenheten.

Nytt administrasjonsbygg og flerbrukshall. Ombygging av eksisterende skole, med bl.a elevkantine og mediatek. Ny naturfag-, musikk-, heimkunnskap og formings-
avdeling. Nybygd administrasjonsbygg er på 1.150 m2. Ombygging av eksisterende skolebygg 4.900 m2.

Skolen ble ferdigstilt i 2009.