Hollenderhaugen

Leitevegen, Haugesund kommune

Byggherre: A. Utvik AS

Blokkbebyggelse under bygging mellom Haugesund stadion og Hollenderhaugen. Totalt ca. 150 boenheter med tilhørende felles grøntområder som park, lek og parkering.

Byggetrinn 1 – Hollenderhaugen:
56 leiligheter i tre bygg nærmest Hollenderhaugen – fra 59-118 m2
Ferdigstilt våren 2018.

Byggetrinn 2  –  Stadion Terrasse:
40 leiligheter i ett bygg på sørsiden av Haugesund stadion – fra 70-143 m2
Tømmerarbeider utvendig snart ferdigstilt i september 2019. Innflytting planlagt våren 2020.

Byggetrinn 3  –  Stadion Amfi:
20 leiligheter i ett bygg mot Rogalandsgata i øst.
Betongarbeider ferdigstilt pr. september 2019.