Karmøy DPS

Asaldalvegen, Kopervik, Karmøy kommune
Byggherre: Helse Fonna HF

Karmøy Distrikt Psykiatriske Senter ble tildelt Karmøy Kommunes BYGGESKIKKPRISEN 2007.
Karmøy DPS inneholder allmenn psykiatrisk poliklinikk, 3 døgnposter og dagtilbud for brukere.
Fasader er i hovedsak forblendet med teglstein – delvis slemmet og delvis ubehandlet. Mindre partier med kobber og panel i sibirsk lerk.
Større glasspartier til felles oppholdsrom
– hver med egen terrasse.

Nybygg er på 2 plan, med totalareal på 2.300 m2.

Ferdigstilt 2006.