Skjold Kyrkje

Skjold, Vindafjord kommune
Byggherre: Vindafjord kommune

Oppdrag etter 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse.

Nytt kirkebygg ble satt opp like ved ruinene etter nedbrente gamle
Skjold kyrkje.

Kirken ligger eksponert mot fjorden og riksvegen. Åttekantet kirkebygg i hvitslemmet tegl  utvendig og innvendig – veggpartiene innrammet av glass. Galleri, himlinger og interiører i oregon pine.

Takkonstruksjon i tre forsterket med stålstag, båret av frittstående runde tresøyler langs kirkerommets yttervegger.
Kirkerommet har 400 sitteplasser. Menighetssal ligger i tilknytning til kirkerommet. Kirkens administrasjon har egne lokaler i underetasjen.

Kirken ble ferdigstilt og innvidd i 1998.