Byparken Terrasse for Haugesund Boligbyggelag HAUBO

Vi gleder oss over første presentasjona av HAUBO sitt nye sentrumsprosjekt ved Byparken i Haugesund!
Vikanes Bungum arkitekter jobber med detaljplan for leilighetsprosjektet Byparken Terrasse for Haugesund Boligbyggelag HAUBO. Det skal også tilrettelegge for nye lokaler til Haugesund Barne- og Ungdomsteater, med både scene og kafédrift på gateplan – rett overfor Byparken.

Se eget oppslag i Haugesunds Avis;

191219 Byparken Terrasse_Haugesunds Avis