Landskapsarkitekt

Vikanes Bungum arkitekter as ønsker å knytte til seg egen landskapsarkitekt MNAL.

Vikanes Bungum arkitekter har mange prosjekter med store og mellomstore uteområder. Prosjektene er gjerne offentlige prosjekter som skoler, barnehager eller omsorgsboliger. Vi har også mange private utbygginger som leilighetsprosjekter, rekkehusområder eller boliger.

Det har jevnt vært behov for å iverata uteområdene, om de ligger som store fellesområder mot sjøen eller som urbane byrom. Om det er parkområder, lekeområder eller grønne områder rundt gang- og sykkelveger og parkeringsplasser.

Vi følger gjerne prosjektene fra tidligfase med å utarbeide konsepter til detaljerte utomhus- og grøntplaner. Vi utarbeider ofte også reguleringsplan, der uteområder skal ivaretas.

En landskapsarkitekt vil være en naturlig del av et tverrfaglig arkitektteam.