Landskapsarkitekt

Vikanes Bungum arkitekter as ønsker å knytte til seg egen landskapsarkitekt MNAL.

Om du er landkapsarkitekt og ønsker å etablere deg i Haugesund håper vi at Vikanes Bungum arkitekter kan være plassen for deg! Vi har mange prosjekter med store og mellomstore grønt- og uteområder. Prosjektene er gjerne offentlige prosjekter som skoler, barnehager eller omsorgsboliger. Vi har også mange private utbygginger som leilighetsprosjekter, rekkehusområder, eneboliger og fritidsboliger.

Det har jevnt vært behov for å iverata uteområdene, om de ligger som store fellesområder mot sjøen eller som urbane byrom. Om det er parkområder, lekeområder eller grønne områder rundt gang- og sykkelveger og parkeringsplasser.

Vi følger gjerne prosjektene fra tidligfase med å utarbeide konsepter til detaljerte utomhus- og grøntplaner. Vi utarbeider ofte også reguleringsplan, der uteområder skal ivaretas.

En landskapsarkitekt vil være en naturlig del av et tverrfaglig arkitektteam.