Karmøy DPS

Karmøy DPS

Karmøy Distrikt Psykiatriske Senter ble tildelt Karmøy Kommunes BYGGESKIKKPRISEN 2007. Karmøy DPS inneholder allmenn psykiatrisk poliklinikk, 3 døgnposter og dagtilbud for brukere. Fasader er i hovedsak forblendet med teglstein – delvis slemmet og delvis ubehandlet....
Haugesund Sjukehus 2020

Haugesund Sjukehus 2020

Vikanes Bungum Arkitekter AS har i samarbeid med Momentum Arkiktekter AS, Sweco Norge og  OEC Gruppen utarbeidet forprosjekt for en storstilt utvidelse av Haugesund Sjukehus. Forprosjekt ble levert i mars 2017. Detaljprosjekt bygningsmessige arbeider nybygg ble...
Haugesund Sjukehus, vestblokk

Haugesund Sjukehus, vestblokk

Byggetrinn 1:Røntgenavdeling vestblokk. Røntgenavdeling ferdigstilt 2001. Byggetrinn 2:Ny 6. etasje m/ kantine og innredning av råbygg til nye sengeposter i vestblokkens 4. og 5.-etasje. Innredning av råbygg i vestblokkens 1. etasje med ulike spesialrom,...