Åkrehamn videregående skole

Arkitektoppdrag etter 1.premie i parallelloppdrag.

Nybygg og total ombygging av skolens sentrale bygg:
Bygg A:  Ny hovedinngang og vestibyle med Auditorium, Multimedia- og lydstudio for Medier og Kommunikasjon.
ByggB:  Kjøkkenavdeling, Øvingsleilighet, spesialrom og undervisningsrom for Helse- og Oppvekstfag og Tilrettelagt Opplæring.
Bygg D:  Nytt stort verkstedsbygg for Elektro og Teknikk og Industriell Produksjon.

Fløyene mot sør og vest har hvitpussede fasader. Verkstedbygget har fått et industrielt formspråk med lakkerte plater i ulike farger. Store vindusflater på yttervegger, vinduer videre inn i bygget samt stort overlys gir gode dagslysforhold i et kompakt bygg. Skolen er på 11.500 m2 – 6.000 m2 nye arealer.

Skolen ble etappevis ferdigstilt frem mot oktober 2014.

Prosjektdetaljer

Kategori
Skole og barnehage
Sted Skulevegen 11, Åkrehamn. Karmøy kommune
Byggherre Rogaland Fylkeskommune, Bygg- og eiendomsavdelingen
Ferdig Oktober 2014