DÖGN

Et kontorfellesskap med fleksible arealer var tanken bak utformingen av DÖGN. En sort himling på tvers markerer felles fasiliteter, mens et sort gulv på langs understreker kontorer og ulike nivåer. Belysningen og løst inventar følger prinsippet om kontrasten sort/hvit, natt/dag.   

Prosjektdetaljer

Kategori
Interiør
Sted Strandgaten 202, Haugesund
Ferdig Ferdigstilt vinteren 2020