Haugesund Sjukehus, vestblokk

Byggetrinn 1:
Røntgenavdeling vestblokk. Røntgenavdeling ferdigstilt 2001.

Byggetrinn 2:
Ny 6. etasje m/ kantine og innredning av råbygg til nye sengeposter i vestblokkens 4. og 5.-etasje. Innredning av råbygg i vestblokkens 1. etasje med ulike spesialrom, kontorer og skrivestue, resepsjon og vestibyle.
Byggetrinn 2 ble ferdigstilt i 2003.

Prosjektdetaljer

Kategori
Helsebygg
Sted Karmsundsgaten, Haugesund kommune
Byggherre Rogaland Fylkeskommune / Helse Fonna HF
Ferdig 2001 og 2003
Byggetrinn 2