Vormedal ungdomsskole

Nytt administrasjonsbygg i sør ble ferdigstilt og tatt i bruk til nyttår 2019.

Nybygg har fått fellesarealer og kantine på bakkeplan og ny administrasjonsavdeling på plan 2. Det er også opparbeidet ny skolegård mot eksisterende bebyggelse.

Totalrenovering av eksisterende undervisningsfløyer fra rundt 1980 ble igangsatt i 2019, og første fløy ble tatt i bruk allerede ved skolestart høsten 2019. Øvrige fløyer utbedres fortløpende.

Prosjektdetaljer

Kategori
Skole og barnehage
Sted Steinhaugvegen 51, Vormedal, Karmøy kommune
Byggherre Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen
Ferdig 2019