Rossabø brygge 150 Leiligheter

Kleivastø 15, Haugesund kommune.

Byggherre: Conseptor AS

Planlegging av ca. 66 boenheter i 6 stk. blokker med tilhørende felles grøntområder som park, lek og parkering samt strandpromenade. Planområde er tidligere lokasjon for Haugesund Blokk- og grussenter langs Karmsundet. Detaljregulering  våren 2017.