Rennesøygaten 16

Rennesøygaten 16, Haugesund kommune
Byggherre: Sakkestad Eiendom AS

Kombinert forretnings- og kontorbygg i 2 etasjer med diverse leietakere.

Nybygg danner en sammenhengende buet vegg i speilglass mot fremtidig rundkjøring i krysset Spannavegen – Rennesøygaten.

Byggetrinn 1 på 1.500 m2 og byggetrinn 2 på 1.400 m2. Ferdigstilt i henholdsvis 2005 og 2006.