Åkra Ungdomsskole

Skulevegen 5, Åkrehamn.
Karmøy kommune
Byggherre:Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen

Nytt undervisningsbygg over 2 etasjer mot sør med nye klasserom, studierom og grupperom. Ny fløy danner en lukket skolegård mot eksisterende bebyggelse.
Total ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet inklusiv nye vinduer og fasader, teknisk oppgraderinger  og opparbeiding av nye uteområder. Nytt fasademateriale i ubehandlet trekledning med mindre hvite pussede felter. Vinduer er beslått med aluminium, er lakkert i ulike farger og gir fasaden et variert og fargerikt spill. Nybygg er på rundt 1.500 m2.
Ombygging ca  6.500 m2

Nybygg ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010. Påfølgende ombyggingsarbeider ble etappevis ferdigstilt frem mot våren 2013.