Skeisvollstunet

Skeisvoll, Haugesund kommune
Byggherre:  Paulsen Prosjekt AS

Rekkehusområde med 35 boenheter
nord for Haugesund sentrum.
Tett på Haraldsvang med friområder, idrettsanlegg og skoler – med utsikt mot Nordre Skeisvann.

Byggetrinn 1:
Ferdigstilt 2013. 16 boliger i to bygg
– fra 144-154 m2.

Byggetrinn 2:
Planlagt ferdigstilt i 2015. 19 boliger i tre bygg – fra 144-154 m2.