Torvastad skole

Torvastad, Karmøy kommune
Byggherre: Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen

Arkitektoppdrag etter 1.premie i parallelloppdrag.

Høsten 2013 startet arbeidene med ny skole på Torvastad. Det blir en to-parallell barneskole beregnet på 315 elever og 60 ansatte. Skolen skal også ha kulturhus-
funksjoner med blant annet en storsal for større arrangementer. Skolebygget er lagt i en vinkel som omkranser et felles uteanlegg for lek og aktiviteter mot sør og vest. Yttervegger kles i hovedsak med upigmentert stående trekledning. Vindusfelt fra gulv til himling danner en rytme i fasaden og deler opp de lange fasadene. Innganger er markert med partier i fargerike trespiler og takoverbygg. Et stort glassparti danner yttervegg i storsalen. Nybygg får et areal på rundt 5.000 m2.

Skolen ble ferdigstilt og tatt i bruk til skolestart 2015.