Vormedal Skole

Vormedal, Karmøy kommune
Byggherre: Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen

Det bygges først nytt administrasjonsbygg over 2 etasjer mot sør. Nybygg danner en lukket skolegård som får ny opparbeiding mot eksisterende bebyggelse.
Eksisterende skole fra 1979-80 rehabiliteres av inklusiv nye vinduer og fasader, teknisk oppgraderinger.

Arbeider med nytt administrasjonsbygg startet våren 2017 med forventet innflytting til nyttår 2018-2019. Ombyggingsarbeider igangsettes fortløpende etter dette.