VISJON

Gjennom godt samarbeid skaper vi overraskende og inspirerende arkitektur som kjennetegnes av god estetikk. Løsningene skal være fremtidsrettede og miljøbevisste.

Vikanes Bungum Arkitekter planlegger og tegner bygg av ulik skala:
– Eneboliger og Fritidsboliger
– Større boligprosjekter
– Skoler og Barnehager
– Sykehus
– Sykehjem og Omsorgsboliger
– Kultur- og Idrettsbygg
– Kontor- og Næringsbygg
– Antikvarisk restaurering