Åkra ungdomsskole

Nytt undervisningsbygg over 2 etasjer mot sør med nye klasserom, studierom og grupperom. Ny fløy danner en lukket skolegård mot eksisterende bebyggelse.
Total ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet inklusiv nye vinduer og fasader, teknisk oppgraderinger  og opparbeiding av nye uteområder. Nytt fasademateriale i ubehandlet trekledning med mindre hvite pussede felter. Vinduer er beslått med aluminium, er lakkert i ulike farger og gir fasaden et variert og fargerikt spill.

Nybygg er på rundt 1.500 m2. Ombygging ca  6.500 m2

Nybygg ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010. Påfølgende ombyggingsarbeider ble etappevis ferdigstilt frem mot våren 2013.

Prosjektdetaljer

Kategori
Skole og barnehage
Sted Skulevegen 5, Åkrehamn. Karmøy kommune
Byggherre Karmøy kommune, Eiendomsavdelingen
Ferdig Våren 2010 og 2013