Karmsund Brygge

Boligprosjekt langs Karmsundet, sør for Haugesund sentrum. Leiligheter i varierende størrelser med glasspartier og åpne terrasser mot sør og vest. Fasader er ellers forblendet med tegl og zink.

Byggetrinn 1:  Ferdigstilt desember 2007. 46 leiligheter i to bygg – alle med dagslys fra minimum to sider. Nybygg stiger fra 5 etasjer i sør til 8 etasjer i ”tårnbygg” i nord, og ligger parallelt langs sundet og strandpromenaden.

Byggetrinn 2:  Ferdigstilt august 2008. 49 leiligheter i to bygg mot liggende nord i området med utsyn nordover mot Smedasundet. Vestre bygg mot sundet på 7 etasjer, østre bygg i 5 etasjer.
59 leiligheter fra 90-185 m2.

Byggetrinn 3:  Ferdigstilt mai 2009. Bygget sentralt i området på 4 etasjer over parkeringsetasjen.
59 leiligheter fra 45-80m2.

Prosjektdetaljer

Kategori
Boligprosjekter
Sted Smedasundet 23, Haugesund kommune
Byggherre Karmsund Brygge AS
Byggetrinn 3